Ośrodek Kultury Gminy Lubin

MALARSTWO

Zakres pojęcia malarstwa jest bardzo szeroki. Jego istotą jest posługiwanie się linią i barwą na płaszczyźnie. Nasze warsztaty skierowane są dla wszystkich tych, którzy kochają kolory, lubią malować i mają chęć przelania tego, co im w duszy gra na płótno.