Ośrodek Kultury Gminy Lubin

AKADEMIA SENIORALNA

Ośrodek Kultury Gminy Lubin po raz trzeci zrealizował na zlecenie  Gminy Lubin projekt pod nazwą „AKADEMIA KOMPETENCJI SENIORALNEJ GMINY LUBIN”, którego głównym założeniem było upowszechnianie aktywności osób starszych z terenu naszej gminy poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym oraz rekreacyjno-ruchowym dla osób 50+.

W tym roku Seniorzy mogli uczestniczyć w zajęciach na basenie, nordic walking, nauce języka angielskiego, zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztatach tanecznych, zajęciach na zdrowy kręgosłup. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród Seniorów, przygotowano 250 certyfikatów ukończenia Akademii Senioralnej.

Uczestnikami AS mogli być mieszkańcy z terenu GL w wieku 50 lat i więcej. Każdy zainteresowany senior, aby zostać słuchaczem tejże akademii musiał wypełnić deklarację uczestnictwa w wybranych zajęciach. Zajęcia były całkowicie bezpłatne, koszt organizacji AS został sfinansowany ze środków Gminy Lubin.  Aby uzyskać certyfikat ukończenia wybranego przedmiotu należało uzyskać co najmniej 60% frekwencję. Łącznie w projekcie AKADEMIA SENIORALNA GMINY LUBIN uczestniczyło 470 osób zdobywając 250 certyfikatów. Najliczniejsza grupą seniorów uczestniczących w zajęciach byli mieszkańcy Miroszowic i Chróstnika. Zajęcia na basenie i zajęcia na zdrowy kręgosłup przyciągnęły największą liczbę seniorów Gminy Lubin.

W  ramach projektu odbywały się:

  • zajęcia na basenie,
  • zajęcia z nordic walking,
  • nauka języka angielskiego,
  • zajęcia na zdrowy kręgosłup,
  • zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • warsztaty taneczne.