Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Zakres funkcjonowania świetlic wiejskich – COVID-19

Zakres funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy Ośrodka Kultury Gminy Lubin w świetlicach wiejskich będących w użyczeniu lub administrowaniu OKGL w obecnym reżimie sanitarnym , na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. Dz. U. poz. 964 oraz wytycznych dotyczących funkcjonowania domów , centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19, a także zgodnie ze Statutem OKGL.