Ośrodek Kultury Gminy Lubin

O nas

Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Ośrodek Kultury Gminy Lubin jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, aktu o utworzeniu i statutu. Siedziba OKGL: ul. Księcia Ludwika I lok. 3, 59-300 Lubin

Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje 31 sołectw. Terenem działania Ośrodka Kultury jest obszar Gminy Lubin oraz Świetlice Wiejskie na terenie miejscowości Gminy Lubin. Ośrodek Kultury może realizować swoje zadania także poza terenem ww. miejscowości.

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Lubin poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Lubin, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Ośrodek Kultury jest dla młodych mieszkańców gminy Lubin miejscem, w którym realizują swoje pasje, rozwijają zainteresowania, tworzą samodzielnie lub w grupie różne projekty poczynając od pomysłu poprzez cały proces przygotowania i planowania aż do realizacji. Niezwykle istotna jest możliwość zdobywania nowych umiejętności podczas planowanych warsztatów czy pokazów. Organizowane są konkursy, prelekcje, wieczory poetyckie, spotkania z ciekawymi osobami. Mieszkańcy gminy działający w stowarzyszeniach twórców kultury i w zespołach folklorystycznych korzystają ze wsparcia OKGL w swojej działalności. Organizowane są prezentacje twórczości, dokonań artystycznych, a także imprezy okolicznościowe. Projekty kulturalne adresowane są do wszystkich mieszkańców gminy od najmłodszych po seniorów.