Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Zespół wokalny „Siedlecka nuta” z Siedlec

Zespół wokalny „Siedlecka nuta” z Siedlec

Na jednym ze spotkań podczas warsztatów organizowanych wiosną 2011 roku w Siedlcach zrodziła się myśl o powstaniu kobiecego zespołu wokalnego. Po dłuższej naradzie odbyło się spotkanie i pierwsza próba. Początkowo zespół miał się nazywać: „Siedleckie Maki”, ostateczną nazwą, która została przyjęta jest nazwa: ”Siedlecka Nuta”. I tak zespół działa od kwietnia 2011 wykonując utwory klasyczne, ludowe, biesiadne, patriotyczne i okazjonalne. ”Siedlecka Nuta” od momentu swojego powstania bierze czynny udział w imprezach organizowanych na terenie Gminy Lubin. Instruktorem zespołu jest Pan Wojciech Wojtałowicz, a w składzie grupy jest obecnie 10 pań i 2 panów.