Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Zespół wokalny „Jarzębina” z Księginic

Zespół wokalny „Jarzębina” z Księginic

Pomysł założenia grupy wokalnej zrodził się jesienią 2007 r. w Kole Gospodyń Wiejskich z Księginic i już wiosną 2008 roku rozpoczął swoją działalność amatorski zespół „Jarzębina”. Repertuar muzyczny dobierany jest każdorazowo zgodnie z potrzebami imprez tematycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce, które najczęściej dotyczą kultywowania tradycji, obrzędów i zwyczajów polskiej wsi. W prezentacjach zespołu znaleźć można przede wszystkim znane pieśni ludowe i biesiadne oraz tradycyjne pieśni religijne i kolędy.

„Jarzębina” znana jest publiczności przede wszystkim z widowisk obrzędowych poświęconych kultywowaniu tradycji ludowych. W repertuarze zespołu znajdują się również utwory współczesne, do których muzykę i tekst opracowali członkowie zespołu.

Od maja 2011 r. do chwili obecnej z zespołem pracuje Pan Wojciech Wojtałowicz.

Zespół reprezentuje Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce na różnorodnych imprezach gminnych oraz bierze udział w konkursach i przeglądach organizowanych dla zespołów amatorskich.