Ośrodek Kultury Gminy Lubin

ZESPÓŁ SIEDLECKA NUTA

Zespół istnieje od 7 lat. Jest to grupa mieszkańców wsi Siedlce, których połączyła pasja śpiewania. Swoje dokonania prezentują na uroczystościach gminnych, a także promują region w gminach ościennych. Oprócz działalności artystycznej, stali się animatorami kultury w swojej miejscowości, inicjując i prowadząc spotkania okolicznościowe (Dzień Kobiet, Andrzejki itp.).  Z ich pomysłu zrodziło się doroczne Święto Pieczonego Ziemniaka. Aktywnie włączają się także w gminne imprezy kulinarne, prezentując na nich swoje pomysły. Docenieniem ich kunsztu gotowania są liczne nagrody zdobywane dzięki prezentowanym pomysłom. Niejednokrotnie są to potrawy własnego autorstwa członków zespołu.