Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Zespół folklorystyczny ”Lubin” z Krzeczyna Wielkiego

Zespół folklorystyczny ”Lubin” z Krzeczyna Wielkiego

W roku 1983 przy Kole Gospodyń Wiejskich w Krzeczynie Wielkim powstał amatorski zespół śpiewających kobiet. Była to samoistna inicjatywa mieszkanek wsi, do których dołączyły mieszkanki osiedla Krzeczyn. Pierwszym instruktorem zespołu był pan Zbigniew Kądziołka, następnie – jako muzyk i choreograf – zatrudniona została Pani Elżbieta Pakuła, która jest instruktorem zespołu do dnia dzisiejszego. Rok 1983 i 1984 to okres wytężonej pracy: ćwiczeń wokalnych, tanecznych a także jeszcze sporadycznych występów na wiejskich uroczystościach. Wówczas zespół nazywał się „Krzeczynianki”. W okresie tym z własnych środków uszyto jednolite stroje, w których to grupa pierwszy raz wystąpiła na IV Spotkaniach Zespołów Folklorystycznych województwa legnickiego w Złotoryi. Od 1985 roku zaczął się dla zespołu okres wyjątkowo pracowity – zyskał swobodę poruszania się na scenie, powiększył repertuar śpiewnych pieśni o region rzeszowski i coraz lepiej tańczył. Oczywiście nadal aktywnie uczestniczył w wielu imprezach okolicznościowych, konkursach i przeglądach, gdzie uzyskiwał liczne wyróżnienia.

Od roku 2002, zespół występuje w koncertach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lubinie. Uświetnia swoimi występami przeglądy folklorystyczne, dożynki lokalne i powiatowe, śpiewa i tańczy dla ludzi niepełnosprawnych. Od października 2010 roku stał się Stowarzyszeniem znanym pod nazwą Zespół Folklorystyczny „Krzeczynianie” z Krzeczyna Wielkiego. W ostatnich latach, nazwa „Krzeczynianie” zmieniona została na „Lubin”.

Obecnie Zespół Folklorystyczny „Lubin” z Krzeczyna Wielkiego jest formacją wielopokoleniową, w której występują: dziadkowie i babcie, ich dzieci oraz wnuki. Próby odbywają się świetlicy wiejskiej w Chróstniku. W 2013 roku Zespół „Lubin” obchodził Jubileusz 30-lecia swojej działalności.