Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Zespół folklorystyczny LUBIN z Krzeczyna Wielkiego

W roku 1983 przy Kole Gospodyń Wiejskich w Krzeczynie Wielkim powstał amatorski zespół śpiewających kobiet. Była to samoistna inicjatywa mieszkanek wsi, do których dołączyły mieszkanki osiedla Krzeczyn. Pierwszym instruktorem zespołu był pan Zbigniew Kądziołka następnie zatrudniona została pani Elżbieta Pakuła, jako muzyk i choreograf. Rok 1983 i 1984 to okres wytężonej pracy, ćwiczeń wokalnych, tanecznych a także występów (jeszcze sporadycznych) na wiejskich uroczystościach. Wówczas zespół nazywał się „Krzeczynianki”. W okresie tym z własnych środków uszyto jednolite stroje, w których to zespół pierwszy raz wystąpił na IV Spotkaniach Zespołów Folklorystycznych województwa legnickiego w Złotoryi. Od 1985 roku zespół został objęty opieką przez Gminę Lubin. Od tego roku zaczął się dla zespołu okres wyjątkowo pracowity. Zespół zyskał swobodę poruszania się na scenie, powiększył repertuar śpiewnych pieśni o region rzeszowski i coraz lepiej tańczył.. Od roku 2002, zespół występuje w koncertach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lubinie. Uświetnia swoimi występami przeglądy folklorystyczne, dożynki, śpiewa i tańczy dla ludzi niepełnosprawnych.  Od 4.10.2001 r. zespół  działa jako Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny „Krzeczynianie” z Krzeczyna Wielkiego. Wkrótce ze względu na podział terytorialny, nazwa zostaje zmieniona na „Lubin”. Jest zespołem wielopokoleniowym, występują w nim: dziadkowie i babcie, ich dzieci oraz wnuki. Zdobywa wiele nagród na wielu scenach na terenie gminy  i poza jej granicami, propagując folklor i krzewiąc postawy patriotyczne. W 2015 roku zespół został wyposażony przez OKGL w stroje regionu rzeszowskiego. W 2013 roku obchodził Jubileusz 30-lecia, a w 2018 roku Jubileusz 35-lecia swojej działalności. Co roku organizuje Biesiadę Zespołów Folklorystycznych.

W lipcu 2016 roku zespół reprezentuje Gminę Lubin na Festiwalu Folklorystycznym w Pradze.