Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Zespól folklorystyczny „Koniczynki” z Miłoradzic

Zespól folklorystyczny „Koniczynki” z Miłoradzic

Zespół folklorystyczny „Koniczynki” powstał w marcu 1983 roku. Pierwotny skład zespołu liczył 21 osób. Od początku swojej działalności zespół wykazywał się dużą aktywnością – próby, spotkania, wielka chęć i energia do pracy „nakręcała” wszystkich. Pierwsza konfrontacja z doświadczonymi zespołami nastąpiła już w czerwcu 1983 r. w Chojnowie na II Spotkaniach Zespołów Folklorystycznych i od tej pory „Koniczynki” prezentują się na kolejnych imprezach tego typu. W sierpniu 1983 zespół został zaproszony do sali nagrań Polskiego Radia we Wrocławiu i „Koniczynki” popłynęły w eter…

Społeczność wiejska podziwia ich zaangażowanie oraz chęć do śpiewania i tańczenia, zwłaszcza, że w zespole znajdują się babcie, matki i córki. W swej wieloletniej działalności zespół prezentował bogaty program nie tylko w Gminie Lubin i województwie dolnośląskim, ale także w: Częstochowie, Krakowie, Krzeszowicach. Dwukrotnie występował na ogólnopolskich prezentacjach Amatorskiego Ruchu Seniorów w Bydgoszczy. Reprezentował Gminę Lubin także w Holandii i innych krajach europejskich. Do dzisiaj występuje na licznych imprezach – nie ma miejscowości w Gminie Lubin, w której „Koniczynki” by nie wystąpiły.

Potrzeba kultywowania tradycji, obrzędów i zwyczajów polskiej wsi, wspólnego spotykania się, spędzania wolnego czasu, wreszcie wspólnego biesiadowania zdecydowała o repertuarze zespołu „Koniczynki”. Grupa prezentuje kilkadziesiąt pozycji repertuarowych, a także składanki programowe: dolnośląskie, wielkopolskie, rzeszowskie, kieleckie i pieśni obrzędowe, jak również polskie tańce narodowe i ludowe. Obecnie Zespół liczy 15 osób. Aranżacją muzyczną nieprzerwanie przez 30 lat zajmuje się Pan Franciszek Zjawin, kierownikiem organizacyjnym jest Pani Krystyna Klimowicz, a od 2009 r. funkcję choreografa i kierownika artystycznego sprawuje Pan Krzysztof Kobylak (wcześniej- choreograf Zespołu i Pieśni i Tańca Kyczera i Zespołu Pieśni i Tańca Legnica (35 lat związany z Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze).