Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Zapraszamy do udziału

Ośrodek Kultury Gminy Lubin zaprasza uczniów i młodzież do udziału w XII Otwartym Przeglądzie Teatru Jednego Aktora. Konkurs ma charakter otwarty i odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Raszówce 20 marca o godz. 11:00.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie karty zgłoszenia drogą e-mailową na adres sekretariat@okgminalubin.pl lub osobiście w siedzibie organizatora do dnia 15.03.2020 r. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i innych placówek kulturalnych i oświatowych.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Regulamin Przegląd 1 Aktora 2020