Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Zapraszamy do Goli

Ośrodek Kultury Gminy Lubin zaprasza do udziału w Giełdzie Piosenki Turystycznej, która odbędzie się 13 maja 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Goli. Konkurs kierowany jest do dzieci
i młodzieży szkolnej z zamiłowaniem do muzyki oraz pieszych wędrówek w otoczeniu przyrody.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl,
pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Kultury Gminy Lubin, Księginice 14, 59-300 Lubin
lub faxem na nr 768448233.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie Pobierz