Ośrodek Kultury Gminy Lubin

TRADYCJE WIELKANOCNE 2017

Zapraszamy do udziału w gminnym konkursie kulinarnym TRADYCJE WIELKANOCNE 2017. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Wiejskiej Lubin. Uczestnikami mogą być organizacje: Sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, Stowarzyszenia oraz inne grupy aktywne. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie formularza do dnia 17.03.2017 w siedzibie Organizatora. Szczegóły konkursu w załączonym regulaminie.

Do pobrania: Regulamin i Formularz zgłoszeniowy