Ośrodek Kultury Gminy Lubin

TEATR „AKTÓW CZTERY” z Bukownej

TEATR „AKTÓW CZTERY” z Bukownej

Członkowie grupy teatralnej reprezentują wszystkie pokolenia. Wspólnie przygotowują stroje i potrzebne eksponaty. Wcześniej teatr prezentował się w przedstawieniu świątecznym pt. „On Przyjdzie” i przedstawieniu kabaretowym pt. „Skąd się wziął węgiel”. W 2010r. powstały „Jasełka” na podstawie scenariusza Karola Masztalerza z Białego Stoku opiekuna scholi „Boże Echo”. Nadzór nad całością, czyli prowadzeniem prób i podziałem ról sprawowały 2 panie, natomiast reżyserka – to praca zbiorowa całej grupy – wspólnie tworzyli spektakl. Teatr występuje okazjonalnie. Jak co roku członkowie grupy przygotowali z wielkim rozmachem Jasełka 2013.