Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Świetlica wiejska – Składowice

Świetlica wiejska – Składowice 38a

Budynek przedwojenny, po modernizacji w 2011 i 2015 r. Sala główna (ze sceną) – powierzchnia 96 m² na 70 osób.