Ośrodek Kultury Gminy Lubin

STUDIO PIOSENKI ŁAŁ

Studio Piosenki „ŁAŁ” działa od grudnia 2015 r. przy Ośrodku Kultury Gminy Lubin, a na zajęcia odbywające się w świetlicy wiejskiej w Osieku uczęszczała 10 osobowa grupa dzieci. Celem prowadzonych działań jest przede wszystkim przekazanie podstaw z zakresu emisji głosu oraz przygotowanie do występów artystycznych przed publicznością. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w formie zajęć grupowych, podczas których ćwiczenia wokalne przeprowadzane były przy pianinie jak i przy pomocy gotowych podkładów muzycznych (pół playbacków). Końcową częścią pracy jest zawsze występ „na scenie” i zaśpiewanie przygotowanej piosenki przed publicznością podczas imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Urząd Gminy Lubin. Repertuar obejmował utwory z gatunku muzyki rozrywkowej i poezji śpiewanej.

Grupa zawiesiła tymczasowo swoją działalność 30 listopada 2018 r.