Ośrodek Kultury Gminy Lubin

SOŁECTWO SKŁADOWICE

Aktywne kobiety z sołectwa Składowic to grupa wokalna LEJDIS,  która odnosi sukcesy nie tylko na terenie gminy. Planują wiejskie uroczystości i wspólne wyjazdy, prezentując tradycje i kulinarne umiejętności. Podczas cotygodniowych spotkań zespołu,  po próbie wymieniają się doświadczeniami
i przepisami kulinarnymi. Często biorą udział w imprezach i konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin uzyskując niejednokrotnie czołowe miejsca. Brawurowo  prowadziły warsztaty lepienia pierogów podczas Festiwalu Kapusty i Pieroga, wciągając publiczność do wspólnej zabawy. Prowadzą także warsztaty dla dzieci, sięgając do tradycji i kultury przodków.