Ośrodek Kultury Gminy Lubin

PANI LUCYNA FRANCZAK ZE SKŁADOWIC

Sołtyska w Składowicach, która z ogromnym zaangażowaniem wspiera inicjatywy społeczne w zakresie poprawy wizerunku wsi. Przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa poprzez sponsorowanie poszerzenia drogi i przystanku oraz malowaniu przydrożnych barierek. Jest osobą bardzo aktywną,. Z jej inicjatywy odbywają się liczne imprezy i uroczystości, które samodzielnie prowadzi i uświetnia swoim talentem muzycznym. Kultywuje tradycje ludowe poprzez układanie i śpiewanie już od wielu lat przyśpiewek dożynkowych. Angażuje kobiety do przyrządzania potraw kulinarnych i prezentowania ich w konkursach kulinarnych organizowanych w gminie. Jest również solistką w zespole „Lejdis”. Swoim zaangażowaniem promuje kulturę wiejską, tradycje ludowe, muzykę dawną i współczesną w środowisku lokalnym i poza nim.

W 2016 r. została nominowana do Aniołów Kultury Gminy Lubin w kategorii: ANIMATOR KULTURY.