Ośrodek Kultury Gminy Lubin

OWCZARY

Do roku 1945 była to osobna wieś z pałacem (dworem) wraz ze sporym folwarkiem, z ładnym zajazdem Paula Dittmanna. Była to nieduża osada rycerska, założona na przełomie XVI i XVII wieku, o której pierwsza wzmianka pojawiła się w 1606 r.

Obecnie miejscowość w gminie Lubin z przynależnością do sołectwa Szklary Górne.