Ośrodek Kultury Gminy Lubin

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY STÓŁ DOŻYNKOWY – ZGŁOSZENIA DO 14.09.2018

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu gminnego na „Najładniejszy stół dożynkowy”. Celem konkursu jest upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanych z obrzędami dożynkowymi, prezentacja najładniejszych stołów dożynkowych oraz ich nagrodzenie. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Lubin. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są
w biurze Ośrodka Kultury Gminy Lubin osobiście lub e-mailowo: sekretariat@okgminalubin.pl w przedłużonym terminie do 14.09.2018 r. (piątku) do godz. 12:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.09.2018 r. na boisku sportowym przy ul. Bursztynowej
w Oborze. Współorganizatorami są: Gmina Lubin oraz Sołtys i Rada Sołecka wsi Obora.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Do pobrania: Regulamin i karta zgłoszenia – stół dożynkowy 2018