Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Konkurs fotograficzny – III etap do 30.11.2017 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Cztery pory roku”.

Celem konkursu jest:

  • pokazanie walorów krajobrazowych, niezwykłości architektury lub ciekawych wydarzeń kulturalnych w różnych porach roku,
  • wydobycie i ukazanie wiejskiej przestrzeni w sposób inny, niezwykły, magiczny,
  • wykorzystanie różnych technik artystycznych mających mających na celu ukazanie obrazu w formie fotografii.

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć zdjęcia osobiści na płycie CD lub innym nośniku do siedziby Organizatora lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

Konkurs składa się z 3 etapów. Uczestnik może zgłosić do Konkursu w każdym z 3 etapów po dwie fotografie nawiązujące do tematyki Konkursu. Terminy zgłoszeń:

– I etap do 30.04.2017 r.

– II etap do 30.06.2017 r.

– III etap do 30.11.2017 r.

Szczegóły konkursu w regulaminie:

Pobierz: Regulamin i Formularz zgłoszeniowy