Ośrodek Kultury Gminy Lubin

KOŁO KOBIET NIEZALEŻNYCH Z OSIEKA

Koło powstało w 2010 r. i regularnie spotyka się  w świetlicy wiejskiej w Osieku. Celem działania  koła jest budowanie kapitału społecznego oraz działalność wspomagająca integrację mieszkańców Osieka. Swoją działalność opiera na pomocy w realizowaniu indywidualnych uzdolnień, w samorealizacji współczesnych wiejskich kobiet. Pomimo różnych zainteresowań łączy je chęć upowszechniania kultury i sztuki a także podtrzymywanie tradycji narodowej. Babeczki są zawsze chętne do działania, uczestnicząc z sukcesami w wielu imprezach kulinarnych.

Więcej o Kole Kobiet Niezależnych BABECZKI z Osieka w zakładce LOKALNI TWÓRCY.