Ośrodek Kultury Gminy Lubin

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W OSIEKU

Koło Gospodyń Wiejskich w Osieku działa od 2008 roku. Celem ich działalności jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, integracja i kultywowanie tradycji. W skład zespołu wchodzi 10 wszechstronnie uzdolnionych Pań, które organizują imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Kobiet, Piknik Rodziny, Spotkanie Pokoleń, Dożynki. Panie biorą udział w szkoleniach, dzięki którym pogłębiają widzę i rozwijają swoje pasje i umiejętności. Prowadzą zajęcia edukacyjno – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich należą do Grupy Odnowy wsi i opracowały strategię jej rozwoju, biorą również udział w projekcie „Masz Głos Masz Wybór”. Zdobyły wiele nagród i wyróżnień podczas licznych konkursów kulinarnych.

KGW w Osieku w 2016 r. zostało nominowane do Aniołów Kultury Gminy Lubin w kategorii: ANIMATOR KULTURY.