Ośrodek Kultury Gminy Lubin

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH ISKIERKA Z KSIĘGINIC

Koło powstało  15 września 2015 roku  i obecnie liczy 18 członkiń. „Iskierki” aktywnie uczestniczą  w życiu kulturalnym i społecznym  swojej wsi i nie tylko. Biorą udział w organizowaniu imprez, stołów kulinarnych integrując lokalną społeczność, m.in. Festiwalu Kapusty i Pieroga. Wielokrotnie wyróżniane i nagradzane w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich realizują swoje pasje – nie tylko kulinarne. Spotykają się w świetlicy wiejskiej w Księginicach, dzieląc się przepisami  i szukając nowych inspiracji.