Ośrodek Kultury Gminy Lubin

JARZĘBINA” – ZESPÓŁ WOKALNY z Księginic

Jesień 2007 r. – pomysł założenia zespołu przez członkinie KGW z Księginic. Wiosną 2008 r. nastąpiło nadanie nazwy i rozpoczęcie działalności jako amatorski zespół wokalny „Jarzębina”. Opiekę merytoryczną nad zespołem sprawuje Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Repertuar zespołu jest przygotowywany każdorazowo na potrzeby imprez, które dotyczą kultywowania tradycji, obrzędów i zwyczajów polskiej wsi. W prezentacjach zespołu znajdziemy przede wszystkim znane pieśni ludowe i biesiadne, pieśni religijne i kolędy. „Jarzębinki” znane są publiczności z widowisk obrzędowych poświęconych kultywowaniu tradycji ludowych związanych między innymi ze świętami, dożynkami, obchodami dnia papieskiego. Członkinie zespołu angażują się w życie kulturalne Księginic, współorganizując Ognisko Papieskie czy Festiwal Kapusty i Pieroga. Kierownikiem artystycznym zespołu i akompaniatorem do grudnia 2009 r. był Włodzimierz „Kuba” Danek. Przez rok 2010, zespół prowadził pan Marcin Domonik, a do 2018 roku instruktorem zespołu był Wojciech Wojtałowicz. Zespół w maju 2018 r. zawiesił swoją działalność artystyczną.