Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Inauguracja Akademii Senioralnej Gminy Lubin – IV edycja

11 stycznia 2019 roku na świetlicy wiejskiej w Oborze spotkali się absolwenci III edycji Akademii Kompetencji Senioralnych Gminy Lubin.

Przybyłych powitał przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło radnej Zofii Marcinkiewicz – przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury Gminy Lubin, pani Barbary Tórz – kierownika referatu Oświaty,  Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia, a także radnego Jana Olejnika. Zadaniem przedstawicieli władz było również wręczenie certyfikatów dla uczestników zajęć w ramach Akademii. Bardzo ważną częścią było wystąpienie ambasadora programu Gmina Przyjazna Seniorom – Marka Pilcha, który przedstawił założenia i profity płynące dla seniorów w związku z posiadaniem Ogólnopolskiej Karty Seniora. Absolwenci poszczególnych zajęć zaprezentowali swoje umiejętności: kolędę w języku angielskim i mix taneczny. W imieniu wszystkich seniorów życzenia dla inicjatorów Akademii złożyła Janina Mucha.

Po zaprezentowaniu podsumowania III edycji, uczestnicy uroczystości wysłuchali znanych i lubianych utworów świątecznych w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Łodzi, Karoliny Serkies i Karola Smolskiego. Na zakończenie wszyscy seniorzy zostali zaproszeni do uczestnictwa w IV edycji Akademii, która proponuje ciekawe propozycje zajęć. Zajęcia ruszają już 1 lutego 2019.

Całość spotkania przebiegła w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze. Seniorzy mogli porównać swoje wrażenia, odczucia, podzielić się uwagami na temat zajęć.

OKGL