Ośrodek Kultury Gminy Lubin

GMINNY KONKURS NA „NAJŁADNIEJSZY STÓŁ DOŻYNKOWY”

Zapraszamy do udziału w gminnym konkursie na „Najładniejszy stół dożynkowy”. Jego celem jest upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanych z obrzędami dożynkowymi, prezentacja najładniejszych stołów dożynkowych oraz ich nagrodzenie. W konkursie może wziąć udział każdy z terenu gminy Lubin. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w biurze Ośrodka Kultury Gminy Lubin osobiście lub e-mailowo: sekretariat@okgminalubin.pl do dnia 25.08.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 02.09.2017 r. na boisku sportowym przy ul. Bursztynowej w Oborze. Współorganizatorami są: Gmina Lubin oraz Sołtys i Rada Sołecka wsi Obora.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Do pobrania: Regulamin i karta zgłoszenia