Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Czerniec

KOŁO GOSPODYŃ KOBITKI Z CZERŃCA

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W CZERŃCU

JOANNA PIETRUSZKA – LOKALNY TWÓRCA

ANETA PIETRUSZKA – LOKALNY TWÓRCA

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZERŃCU