Ośrodek Kultury Gminy Lubin

BOLANÓW

Osada Bolanów powstała w 1775 r. Jej założycielem był Balthasar Ernst von Bohlen i od jego nazwiska pochodzi nazwa osady Bolkendorf, czyli Bolanów. Rodzina von Bohlen władała miejscowością do lat 30–tych XX stulecia. Zabudowa kolonii złożona pierwotnie z 6 domów usytuowana była wzdłuż leśnej drogi. W latach 40-tych XX wieku we wsi istniało 17 domostw. Niestety w wyniku działań wojennych większość została zniszczona. Do dzisiaj w dobrym stanie zachowały się jedynie trzy domostwa oraz pałac.