Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Zapraszamy – 11 października 2019 – zapisy do 09.10.2019

Ośrodek Kultury Gminy Lubin zaprasza do udziału w konkursie wokalnym ŚWIAT PIOSENKI.
Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Składowicach
11 października 2019 r. o godz. 10:00.
Głównym celem konkursu jest prezentacja umiejętności wokalnych, propagowanie znajomości kultury muzycznej poprzez formę piosenki oraz promowanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży.
Konkurs ma charakter otwarty. Zgłosić się mogą soliści, duety i zespoły. Warunkiem udziału jest dostarczenie karty zgłoszenia na adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie do
9 października 2019 r. do godz. 12:00.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie: Regulamin i karta zgłoszenia.
Regulamin i Karta Zgłoszeniowa Świat Piosenki 2019