Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Od przyszłego poniedziałku, tj. 23.09.2019 r. rusza II semestr Akademii Senioralnej Gminy Lubin. W naszej ofercie dla Seniorów pojawiły się nowe zajęcia: Trening pamięci oraz Samoobrona.

Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się w zakładce Akademia Senioralna 2019 na naszej stronie internetowej www.okgminalubin.pl

Jednocześnie przypominamy, że w zajęciach Aerobik w wodzie i elementy pływania mogą brać udział osoby, które uczestniczą w innych zajęciach w ramach Akademii Senioralnej (minimum 1), a trzy nieobecności na zajęciach spowodują wykreślenie z listy uczestników tych zajęć.

Szczegółowe informacje dotyczące Akademii Senioralnej Gminy Lubin pod nr tel. 76 844-82-33 lub w Ośrodku Kultury Gminy Lubin – pok. 310.