Ośrodek Kultury Gminy Lubin

TEATR „AKTÓW 4” z Bukownej

Członkowie grupy teatralnej reprezentują wszystkie pokolenia. Wspólnie przygotowują stroje i potrzebne rekwizyty. Wcześniej teatr prezentował się w przedstawieniu świątecznym pt. „On Przyjdzie” i przedstawieniu kabaretowym pt. „Skąd się wziął węgiel”. W 2010 r. Powstały „Jasełka” na podstawie scenariusza Karola Masztalerza z Białego Stoku opiekuna scholi „Boże Echo”. Nadzór nad całością pracy teatru sprawuje pani Iwona Kacperska, natomiast reżyserka, to praca zbiorowa całej grupy. Teatr występuje okazjonalnie. Co roku członkowie grupy przygotowują z wielkim rozmachem Jasełka. Obowiązkowo co roku występują podczas imprezy cyklicznej „Noc Świętojańska” w Bukownej.